രതിക ഹോട്ടൽ, തൃശൂർ

6 Просмотры
Издатель
Blog Post: 426

In this video with me:

The best way to contact me is by messaging on Instagram:


For Feedback and MasterClass contact: mrinal89@

ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന യു-റ്റ്യൂബിലെ കമന്റിന് ഒരു പുസ്തകം സമ്മാനം. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന കമന്റിന്റെ ഉടമ സ്വന്തം അഡ്ഡ്രസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ ചെയ്യൂ. #WinsABook

കേരളത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ജോലിക്കായി:

കേരളത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കായി:

കോവിഡ് പ്രതിരോധകർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാനായി:

റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പ്ളൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ:

List of Mrinal's 1 Star Restaurant:

List of Mrinal's 2 Star Restaurant:

List of Mrinal's 3 Star Restaurant:

YouTube: 'sblog

To be a member on YouTube:


All locations are here:


The Facebook Group of Foodies:


TikTok:


Facebook Page:


Instagram:


#food #blog #foodporn #foodgasm #foodie #foodhunt #foodislife #foodism #travelblogger #goodfood #Mrinal #MrinalsBlog
Категория
Советские комедии
Комментариев нет.