आपली कला जपून ठेवा | Motivation Black Screen Template | Avee Player Tutorial | Status

0 Просмотры
Издатель
Use Headphones For Better Sounds

ʜᴇʟʟᴏ ғʀɪᴇɴᴅ's ɪɴ ᴛʜɪs ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ ᴀʟʟ ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ sᴛᴀᴛᴜs ᴠɪᴅᴇᴏs.

ɪ ᴡɪʟʟ ᴘᴏsᴛ ???? ᴠɪᴅᴇᴏs ᴅᴀɪʟʏ.

???? लाईक आणि सबस्क्राईब करा फुकट असतय....????????

माझे व्हिडिओज रिपलोड करणाऱ्याला पद्धतशीर पणे घोडे लावण्यात येईल.. कळलं का...?

----------: ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ ᴍʏ ᴀᴘᴋ :----------
ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴡᴀᴛᴇʀᴍᴀʀᴋ ᴀɴᴅ ᴘʀᴏ

----------: ᴀʟɪɢʜᴛ ᴍᴏᴛɪᴏɴ ᴘʀᴏ ᴀᴘᴋ :----------


----------: ɪɴsʜᴏᴛ ᴘʀᴏ ᴀᴘᴋ :----------


----------: ᴘɪxᴀʟʟᴀʙ ᴘʀᴏ ᴀᴘᴋ :----------


----------: ᴀᴠᴇᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴘʀᴏ ᴀᴘᴋ :----------


???? मित्रांनो असेच माझ्या वर प्रेम राहू द्या , तुम्हाला नक्कीच नवं नवीन स्टेटस पहायला मिळतील.. ????

???? तसेच माझे चॅनल नक्की SUBSCRIBE करा , आणि ???? आयकॉन वर क्लिक करा त्यामुळे तुम्हाला सर्व स्टेटस च्या नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर भेटतील... ????

तुमचे पण स्टेटस व्हिडिओज बनवून मिळतील कमेंट्स मध्ये जरूर सांगा.

ᴍʏ ᴛʀᴇɴᴅɪɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏs ᴡᴀᴛᴄʜ :-(ɴᴏᴛᴇ: ᴛʜᴇsᴇ ᴠɪᴅᴇᴏs ᴀʀᴇ ᴍᴀᴅᴇ ғᴏʀ ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇs ᴏɴʟʏ ᴀɴᴅ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴀɴʏᴏɴᴇ. ɴᴏ ᴏɴᴇ sʜᴏᴜʟᴅ ᴛᴀᴋᴇ ᴛʜɪs ғᴏʀ ɢʀᴀɴᴛᴇᴅ.)

( ᴛʜᴇsᴇ ᴠɪᴅᴇᴏs ᴀʀᴇ ᴀʟʟ ᴍᴀᴅᴇ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ᴇʟsᴇ ᴀɴᴅ sᴏᴍᴇ ????????% ᴏғ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏs ᴀʀᴇ ᴍɪɴᴇ)

(ɪғ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴᴛs, ᴍᴇssᴀɢᴇ ᴍᴇ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴇᴍᴀɪʟ ʙᴇʟᴏᴡ)

djgpoffical@

ʜᴀsʜᴛᴀɢ - #djganeshgp

#blackscreenstatus #template #djgpoffical #blackscreentenplate #blackscreen #dailog #dailogtemplate #theam #theamstatus #theamsong #theammusic #djsong #dj #remix #djmarathi #marathistatus #greenscreen #blackscreenstatus #bhigiristatus #killerstatus #status #whatsappstatus #marathi #osmanabad #punerisound #alightmotion #newkinemastervideotemplate #newaveeplayervideoteplate #newblackscreenvideoteplate #videotemplate #djlover #videostatus #statusvideo #aveeplayertemplate #aveeplayertutorial #alightmotionediting #alightmotionshechpack #attitude #attitudeblackscreentemplate #1_NO_TRENDING #virelstatus #virelvideo #aveeplayerstatus #vinayakmali #halgi #halgiaong #newhalgisong #djvideosong
Категория
Советские комедии
Комментариев нет.