ටික්කි ගේ කථා | සුද්දපවිත්‍ර තරගය | Tikki in Sinhala | Sinhala Cartoon | Gate Toon

1 Просмотры
Издатель
ටික්කි ගේ කථා | සුද්දපවිත්‍ර තරගය | Tikki in Sinhala | Sinhala Cartoon | 4K UHD | Sinhala Katha | Gate Toon
තිස්හත්වන කොටස - සුද්දපවිත්‍ර තරගය

හඬ මුසුව
• ඕෂදි දුලංජනා
• චනූ ශ්‍රී
• රොෂාන්
• පාරමී

පිටපත් රචනය
• අමිල කුලරත්න

මුල් කවරය සහ පරිගණක නම් සැකසුම
• අමා දිසානායක

රූප හා හඬ සංකලනය
• චතුරංග ලියනආරච්චි

තාක්ෂණික සහය
• තිසිර කුමර

පටිගත කිරීම
• Media Gate Studio

අධීක්ෂණය
• චානක ශ්‍රීනාත් කුලරත්න

නිෂ්පාදනය
• Gate Toon Production

වෙබ් අඩවියසමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ එක්වන්න.
• YouTube -
• Facebook -
• Twitter -
• Instagram -

Copyright Disclaimer
This is for entertainment use only. We only own the translated script. All content belongs to the copyright owner. Please do not resort to any unnecessary strikes.

#gatetoon #tikkigekathawa #tikkiinsinhala
Категория
Советские мультфильмы
Комментариев нет.